زعفران نگین پرسی

برند : استارتاپ ایکشت
دسته بندی : زعفران
زعفران نگین پرسی
وزن *

یکی دیگر از انواع زعفران زعفران اتویی یا پرسی می باشد که  در زمان پروسه فرآوری به نوعی آن را پرس می کنند . زعفران پرسی به صورت سفارشی تولید می شود به همین دلیل به وفور در بازار یافت نمی شوند .