زعفران نرمه

برند : استارتاپ ایکشت
دسته بندی : زعفران
زعفران نرمه
وزن *

هنگامی که کلاله‌‌های زعفران از گل زعفران جدا شده و خشک می شوند در هنگام جابه جایی، جداسازی و یا الک شدن  زعفران ها بعضی از کلاله های درشت خرد شده و ریز ریز می‌شوند، که به این زعفران‌ های خرد شده زعفران شکسته یا زعفران نرمه می‌گویند.این نوع  زعفران همان عطر و بوی زعفران نگین و سرگل را دارا می باشند تنها تفاوت آن ها در ظاهر می باشد که به دلیل خورد بودن این نوع زعفران قیمت پایین تری دارا هستند . همچنین میزان تقلب در زعفران نرمه بسیار زیاد است .