زعفران سوپرنگین

برند : استارتاپ ایکشت
دسته بندی : زعفران
زعفران سوپرنگین
وزن *

در این نوع زعفران نگین کلاله ها بدون هیچ گونه فرخوردگی در رشته هایی ضخیم و کاملا مجزا از یکدیگر دیده می شوند  .