زعفران پوشال

برند : استارتاپ ایکشت
دسته بندی : زعفران
زعفران پوشال
وزن *

زمانی که کلاله زعفران به همراه  1 تا 3 میلی از خامه جدا می شود  زعفران به جز رنگ قرمز دارای قسمتی از رنگ زرد یا نارنجی نیز می باشد به این نوع زعفران پوشال می گویند  . در این نوع زعفران به دلیل وجود کامل کلاته رنگ دهی بسیار خوب است و همچنین به  دلیل وجود قسمتی از خامه ویژگی های موجود در رشته را نیز دارا می باشد  . این نوع زعفران  نسبت به زعفران  دسته کیفیت و رنگ دهی بالاتری دارد . همچنین به دلیل وجودخامه در این نوع زعفران هم امکان تقلب کم تر می باشد . این نوع زعفران دارای قمیت پایینی می باشد به همین دلیل می توان گفت که یکی از رایج ترین انواع زعفران در فروشگاه ها می باشد  .