خرمامرداسنگ

برند : استارتاپ ایکشت
دسته بندی : خرما
خرمامرداسنگ

خرما مردا سنگ  جز  خرمهای لذیذ و کم یاب است که در شهر جیرفت کرمان کاشت  می شود . این خرما در استان هرمزگان نیز کاشت میشود ولی به دلیل کم بودن سطح کشت این محصول این نوع خرما ناشناخته باقی مانده است . خرمای مردا سنگ به خرمای مرداب سنگ نیز شهرت دارد . این نوع خرما گوشتی است و رنگ آن اغلب به رنگ قهوه ای روشن است . خرمای مردا سنگ سرشار از انواع ویتامین و مواد معدنی است . هم چنین به دلیل  داشتن منیزیم فراوان خاصیت ضد سرطانی دارد  .