خرما خضری

برند : استارتاپ ایکشت
دسته بندی : خرما
خرما خضری

این خرما به رنگ قهوه ای تیره می باشد و  پوست آن چروکیده می باشد . این نوع خرما دارای   بافتی قابل جویدن است اما خشک نمی باشد .